Skip to content

Акт комплексної ревізії

Скачать акт комплексної ревізії EPUB

Акт ревíзії — офіційний документ, яким оформляються результати обстеження господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, установи. Орієнтовна схема вступної частини ревізії комплексної ревізії.

Їх об‘єднують акт три групи: 1) розділи ревізії виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг, їх собівартості і рентабельності. Розділи акта комплексної систематизований виклад недоліків за економічною акт об‘єктів. Акт документально-бухгалтерской ревизии это сводный документ, в котором отражается состояние производственной и финансово- Не допускается включение в акт ревизии различного рода предложений, выводов, неподтвержденных документами, комплексної из материалов уголовных дел, ссылки на показания материально-ответственных и должностных лиц.

Акт ревізії керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер об’єкта, що ревізувався.

Акт документально-бухгалтерской ревизии это сводный документ, в котором отражается состояние производственной и финансово- Не допускается включение в акт ревизии различного рода предложений, выводов, неподтвержденных документами, данных из материалов уголовных дел, ссылки на показания материально-ответственных и должностных лиц.  Факты, изложенные в промежуточных актах, включаются в основной акт ревизии.

Підготовка до ревізії включає в себе вибір об єкта ревізії і організаційно методичну підготовку її Організаційно методична підготовка ревізії починається з вивчення стану На підставі вивчення економіки підприємства яке ревізують керівник ревізійної бригади розробляє програму ревізії. 5. Реєстри синтетичного обліку – журнали-ордери, машинограми, Головна книга, а також форми поточної і річної звітності, перевірені за звітними періодами. Порядок составления акта комплексной ревизии.

В теории существуют различные классификации ревизий. Виды ревизии принято классифицировать по следующим признакам. В зависимости от источников контрольных данных ревизии могут быть фактическими и документальными. По объему вопросов и в зависимости от цели проведения ревизии могут быть: полными и частичными. По обхвату единичных объектов контроля - сплошные и выборочные. Основну частину акта комплексної ревізії складають за розділами відповідно до програми, затвердженої керівником організації, яка призначила ревізію.

Розділи акта містить систематизований виклад недоліків за економічною однорідністю об‘єктів. Відомчими інструкціями до ревізії передбачено розділи акта та їх зміст. Їх об‘єднують у три групи: 1) розділи ревізії виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг, їх собівартості і рентабельності. Акт — важливий документ ревізії. За його змістом можна зробити висновок не тільки про наслідки ревізії, а й про якість роботи ревізора, його ерудицію та рівень кваліфікації.

Правильно складений акт ревізії має містити тільки ті недоліки й порушення фінансово-господарської діяльності підприємства, які обґрунтовані конкретними фактами й документами. Акт ревізії – не лише перелік допущених порушень і окремих незаконних операцій. Комплексна ревізія - найбільш дійова форма фінансово-господарського контролю. Вона являє собою один з різновидів подальшого контролю, заснований на системному вивченні економіки виробничого об'єднання або підприємства: збереження і раціональність використання виробничих ресурсів - грошових, матеріальних, трудових; - взаємозв'язків між фінансово-економічними.

Работа по теме: учебное ПОСОБИЕ контроль РЕВИЗИЯ. Глава: Акт комплексной ревизии производственной и финансово-хозяйственной деятельности. ВУЗ: МФЮА.  Акт комплексной ревизии производственной и финансово-хозяйственной деятельности. _ (наименование предприятия, организации).

«___»_20__г. гор._.

djvu, fb2, EPUB, rtf