Skip to content

Акт опису спадкового майна

Скачать акт опису спадкового майна txt

І методичних рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадкового та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, схвалених рішенням Науково-експертної ради опису питань нотаріату при Міністерстві юстиції України року, після одержання заяви та вжиття всіх необхідних попередніх заходів.

спадкового передбачений перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення. Опис спадкового майна має опису за місцем його знаходження. нотаріус зобов'язаний прибути за місцезнаходженням майна для складання акта опису спадкового май. Методичні рекомендації щодо акт нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя майна Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна є однією із найважливіших нотаріальних дій, що гарантує захист майнових акт громадян.

§ 4. Нотаріальні дії, спрямовані на зберігання спадкового майна та документів: Нотаріус за місцем відкриття спадщини за заявою спадкоємців або виконавця заповіту, або за своєю власного ініціативою вживає заходів до охорони спадкового майна, коли це потрібно в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів або -. Акт опису складається не менше ніж у трьох примірниках, з яких один залишається у справах нотаріуса, який вживав заходи щодо охорони спадкового майна, два інші примірники направляються нотаріусу, за дорученням якого вживались заходи щодо охорони спадкового майна.

На підставі доручення про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна за місцем його знаходження спадкова справа не заводиться. Пунктом Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі — Інструкція). Мего-Інфо - Юридична бібліотека України №1, онлайн читати: наукво-практичні коментарі кодексів, нпк, дисертації з права, дипломні, курсові з права, цивільне, кримінальне, процес, адміністративне, аграрне, екологічне, банківське, конституційне право України, скачать, онлайн, бесплатно, коментар, цпк, цк, кк, кпк, україни.

Один примірник акта опису видається охоронцю спадкового майна. Відповідно до п. Інструкції, у випадку якщо вжити заходів щодо охорони спадкового майна неможливо (спадкоємці або інші особи, які Проживали зі спадкодавцем, заперечують проти опису, не пред'являють майна для опису, майно вивезене тощо), нотаріус складає акт і повідомляє про це заінтересованих осіб, а в необхідних випадках — фінансовий орган або прокурора.  Так, якщо під час опису спадкового майна виявляться речі, які у зв'язку зі зносом не мають ніякої цінності, нотаріус за згодою спадкоємців або фінансового органу, якщо опис провадиться без участі спадкоємців, не включає до акта опису.

При складанні акта опису спадкового майна нотаріус повинен детально описати характеристику кожної речі окремо (колір, вага, номінал, розмір, сорт, марка, рік випуску, а для іноземної валюти - купюра, її номінал, вартість за курсом Національного банку України тощо) та визначити їх вартість з урахуванням відсотка зносу.  Опису підлягає все майно спадкодавця, у тому числі особисті речі, а також предмети його професійної діяльності (наприклад, музичні інструменти музиканта, медичні інструменти лікаря тощо).

Заяви щодо належності цих речей іншим особам заносяться до акта опису. Право на вжиття заходів до охорони спадкового майна мають державні нотаріальні контори, посадові особи виконкомів місцевих рад, консульські установи.

Не має такого права приватний нотаріус. Дії по охороні спадкового майна. Опис та оцінка. Опис спадкового майна має здійснюватися за місцем його знаходження. Про це нотаріус складає акт (п.п. З п.3 гл. 9 Порядку та додаток № 4 Методичних вказівок). Проте, до спадкового майна може належати майно, яке знаходиться у різних місцях, тому одночасно нотаріус не може проводити опис.

З в'язку з цим можна говорити про можливість існування у одній спадковій справі декількох актів опису, наприклад, квартира та дача. В акті опису повинні бути зазначені: назва процесуального документу; - дата та час проведення опису; - місце проведення опису; - прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса.

З. Акт опису і арешту майна. Загальні положення. Звернення стягнення на майно боржника - це певна визначена законом процедура примусового вилучення і реалізації майна боржника. Під поняттям "майно" боржника необхідно розуміти як окремі речі та їх сукупність, так і всі майнові права боржника, що на момент вчинення виконавчого провадження існують у нього і належать йому на законних підставах.

При вчиненні виконавчих дій, слід мати на увазі, що Законом України «Про виконавче провадження» (ст. 56) передбачений перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення. Не допускається звернен.

EPUB, djvu, doc, fb2