Skip to content

Акт приймання-передачі основних засобів приклад заповнення

Скачать акт приймання-передачі основних засобів приклад заповнення fb2

Заполнение второй страницы акта. Заполняем акт о приеме-передаче основных средств. Акт приймання-передачі основних засобів. за N /) затвердив типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання.

Акт приймання-передачі основних засобів.

Типові форми обліку основних засобів, списання основних засобів, групи основних засобів, придбання основного засобу, строк корисного використання, амортизація основних засобів, інвентарна картка обліку об'єкта. Заполняем акт о приеме-передаче основных средств.

До оформленого акту приймання-передачі основних засобів прикладається технічна документація, що відноситься до цього об’єкта, а потім передається до бухгалтерії підприємства. Із заповненим зразком форми № ОЗ-1 можна ознайомитися тут.

1Вважаємо, що хоча оформлення внеску до статутного фонду за допомогою форми № ОЗ-1 на законодавчому рівні не встановлено, проте на практиці це найприйнятніший варіант документального оформлення.

1. Акт приймання-передачі основних засобів застосовується для оформлення господарських операцій з безоплатного отримання та передачі основних засобів, крім безоплатної передачі основних засобів, які є об'єктами права державної та комунальної власності, оформлення якої здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня року N "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", а також застосовується для передачі.  В акті, складеному на об'єкт основних засобів, що був в експлуатації, наводиться сума зносу.

За відсутності даних у відповідних графах проставляється прочерк. 3. Акт може застосовуватися для оформлення. Акт прийому-передачі основних засобів Державний комітет статистики Головного Управління державного Казначейства України своїм наказом N /70 від (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня р.

за N /) затвердив типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання.  Акт прийому-передачі основних засобів.

Державний комітет статистики Головного Управління державного Казначейства України своїм наказом N /70 від (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня р. за N /). Зразок заповнення форми №ОЗ-1 при оформленні приймання ОЗ. На основі форми №ОЗ-1, технічної та іншої документації заповнюється в одному примірнику Інвентарна картка обліку основних засобів (форма №ОЗ-6).  При передачі ОЗ іншому підприємству за плату Акт приймання-передачі основних засобів (форма №ОЗ-1) підприємство «А» складає у трьох примірниках: перші два залишаються у підприємства, що передає основні засоби, третій примірник передається особі, що приймає основні засоби (автомобіль) (див.

таблицю 6 та зразок 4). Зразок бланка (форма шаблону) нового акту приймання-передачі основних засобів: Образец бланка (форма шаблона) нового акта приема-передачи основных средств: ЗАТВЕРДЖЕНО. Наказ Міністерства фінансів України.  Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби. Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби. Інвентарний (номенклатурний) номер.

Кількість. Наказ МФУ від 13 вересня року №

txt, PDF, djvu, djvu