Skip to content

Акт про нещасний випадок зразок

Скачать акт про нещасний випадок зразок EPUB

Зразок Форма Н ЗАТВЕРДЖУЮ. Участь у створенні Акта про нещасний випадок з учнем за формою Н-Н беруть: Комісія з розслідування нещасного випадку. Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до міжгалузевих та галузевих класифікаторів про використанням установлених термінів.

Створення Акта випадок нещасний випадок з учнем. Акт про зразок випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу Акт Н-НДодаток 2.

Хто і як створює акти про нещасні випадки в закладі загальної середньої освіти. Керiвник закладу загальної середньої освіти вiдповiдає за: Правильне та своєчасне розслiдування нещасних випадків. Облiк нещасних випадкiв. Затвердження Акта про нещасний випадок, що стався з учасником навчально-виховного процесу.

Розроблення i виконання заходiв щодо усунення причин нещасного випадку. Скачати. Акт за формою Н-Н. Створення Акта про нещасний випадок з учнем. Участь у створенні Акта про нещасний випадок з учнем за формою Н-Н беруть: Комісія з розслідування нещасного випадку. ⇒ оформлює актом усі нещас. Якщо комісія при розслідуванні нещасного випадку постановила, що цей випадок не можна вважати пов'язаним з виробництвом, на підставі повідомлення медичного закладу встановленої форми складається акт про нещасний випадок.

Зразок бланку (форма шаблону) акту  4. Причини нещасного випадку. Наводяться основні технічні та організаційні причини, у тому числі перевищення граничнодопустимих норм небезпечних і шкідливих виробничих факторів, невідповідність встановленим вимогам або недостатність засобів колективного, індивідуального та медичного захисту (якщо ці причини вплинули на подію).

Після кожної причини вказується, які конкретні вимоги законодавства, в тому числі нормативно-правових актів з питань охорони праці, інструкцій з безпечного ведення робіт, посадових інструкцій, були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).

5. Заходи. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. За результатами розслідування нещасного випадку складається акт форми НТ.

Приклад оформлення акту НТ. ВИКАЧАТИ. Необхідна кількість примірників акту НТ визначається в кожному окремому випадку. В нашому випадку: 1 — видається на руки потерпілому, 2 — відправляється інженеру з охорони праці Територіального відділу освіти, молоді та спорту, 3 — відправляється до Централізованої бухгалтерії (разом з лікарняним листом та пояснювальною запискою потерпілого щодо обставин травмування). 4 — зберігається в.

АКТ розслідування нещасного випадку - зразок. АКТ розслідування нещасного випадку, що стався 22 жовтня року, біля 15 годин з машиністом головної насосної станції “Космос” Бериславського міжрайонного управління водного господарства.

Фелюком Сергієм Васильовичем. Комісія у складі: Шулєпова В’ячеслава Ігоровича – головного державного інспектора.

Херсонської ДІОП в АПК, Машинобудуванні та невиробничій. Сфері, голови комісії. Членів комісії: Радченко Анатолія Івановича страхового експерта виконавчої. Дирекції Фонду соціального. Страхування від нещасних випадків. На виробництві та професійних. Додаток 1. Акт про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу Форма Н-НДодаток 2.

Повідомлення про наслідки. до Порядку. розслідування та обліку. нещасних випадків невиробничого характеру. Форма НТ*. ЗАТВЕРДЖУЮ _. (посада керівника підрозділу) _.

(підпис) (ініціали, прізвище). "___"_ _ р. АКТ №_____. про нещасний випадок невиробничого характеру. Скачать документ Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) (Форма Н-5) бесплатно. Шаблоны типовых документов, база документов.

doc, djvu, PDF, rtf