Skip to content

Акт розслідування нещасних випадків на виробництві

Скачать акт розслідування нещасних випадків на виробництві PDF

Порядок та правила спеціального розслідування нещасних випадків. Нещасних випадки, оформлені актом за формою Н-1, реєструються на підприємстві у спеціальному журналі. Склад комісії спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві. АКТ розслідування нещасного випадку, що бригадный договор подряда скачать 22 жовтня року, біля 15 годин з машиністом головної насосної станції “Космос” Бериславського міжрайонного управління водного господарства.

Розслідування та облік нещасних випадків. на виробництві та випадків. • скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Виробництві (додаток У) у трьох примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов 'язаний з виробництвом, за формою H-I(додат0'їг4) у акт примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом, або акт про нещасний випадок, не пов ’язаний з виробництвом, за формою НПВ (додатегк-5).

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть. Розслідуванню у порядку, передбаченому цим документом, підлягають нещасні випадки, що призвели до втрати працездатності на один день або більше або до необхідності переведення працівника на іншу (більш легку) роботу терміном не менш як на один робочий день.  Комісія впродовж трьох робочих днів повинна розслідувати цей нещасний випадок і за результатами розслідування скласти акт розслідування нещасного випадку (форма Н-5) у п’яти примірниках.

Склад комісії спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві. Конституція України гарантує громадянам України право на належні, безпечні і здорові умови праці. Єдиний порядок організації охорони праці в Україні визначає Закон України "Про охорону праці".  Такий Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Кабінет Міністрів України визначив постановою від 25 серпня р.

№ Порядок та правила спеціального розслідування нещасних випадків. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь, реєстрація та облік професійних. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від   акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (додаток 3 до Порядку № ); акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (додаток 4 до Порядку № ), який складається у разі настання обставин, перелік яких наведено в п Порядку № У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, також складається у шістьох примірниках картка обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 (додаток 5 до Порядку № ).

АКТ розслідування нещасного випадку, що стався 22 жовтня року, біля 15 годин з машиністом головної насосної станції “Космос” Бериславського міжрайонного управління водного господарства.

Фелюком Сергієм Васильовичем. Комісія у складі  страхування від нещасних випадків. на виробництві та професійних. захворювань України в Херсонській. області. Акт разом з матеріалами розслідування належить зберігати впродовж 45 років.

Нещасні випадки, оформлені актом за формою Н-1, реєструються на підприємстві у спеціальному журналі. За результатами розслідування на облік беруться нещасні випадки, які відбулися на робочому місці, на території підприємства, на інших місцях роботи, а також за таких обставин: · виконання трудових обов’язків (у тому числі відрядження); · дії в інтересах підприємства без доручення власника; · аварії і ліквідації їх наслідків на виробничих об’єктах; · проїзді на роботу чи з роботи на транспорті підприємства, транспорті ст.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня р. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві раніше регулювалися Положенням про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого постановою Уряду РФ від № , яке постановою Уряду РФ від № 5 визнано які втратили силу.

Розслідуються і підлягають обліку як нещасні випадки на виробництві: травма, у тому числі нанесена іншою особою; гостре отруєння; тепловий удар; опік; обмороження; утоплення; ураження електричним струмом.

djvu, djvu, rtf, doc