Skip to content

Акт це документ

Скачать акт це документ djvu

Акти складаються з різних причин. Як правило, це документація постійно діючих експертних комісій, діяльність яких затверджується відповідним документом.

Для об'єктивного відображення (фіксування) певних фактів акт укладається колегіально кількома акт особами, спеціально уповноваженими для цього керівництвом або перевіряючим органом. Заголовок співвідноситься з назвою виду документа і формулюється.

Акт складається експертними комісіями, представниками сторонніх організацій, або спеціально уповноваженою особою (інспектором, ревізором) на підставі обстеження в присутності свідків.

Акт (від лат. actus — дія; лат. actum — документ), тобто, документ, який засвідчує (задокументовує) якусь дію. Документ, складений групою осіб для засвідчення встановлених фактів наприклад акт про нестачу товарно-матеріальних цінностей.

Офіційний документ, запис, протокол, що має юридичну силу. Залежно від предмета і рівня, на якому він складається, та його змісту розрізняють: державні, міждержавні, нормативні, внутрішні акти. АКТ Фармацевтична енциклопедія. Акт – це документ правової чинності, в якому констатуються або підтверджуються факти, події, пов’язані з діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів, вчинками посадових осіб.

Акти поділяються на законодавчі й адміністративні. Законодавчі акти містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів. Акт - це. Попередня ◈ Наступна. Дивитися що таке "АКТ" в інших словниках: акт - акт / морфемная-орфографічний словник. АКТ - (фр. Acte, від лат.

Actum діяння, справа).  Actum документ) офіційний документ видається державним органом, посадовою особою в межах їх компетенції в встановленої законом формі (закон, указ, постанова) і має обов'язкову силу. Юридичний акт видається в заздалегідь Політологія. Службовий лист – це один із основних засобів обміну інформацією між громадянами, установами, організаціями і підприємствами, а також засобом оперативного. визначення. Воно міститься в й статті ГК. згідно з нормою акт передавальний - це документ, що містить положення про спадкоємство за всіма зобов`язаннями юрособи щодо його боржників і кредиторів, в тому числі оспорювані сторонами.

У ньому також встановлюється порядок визначення переходу активів і прав на них при зміні. Документ підписують всі особи, які брали участь у його складанні. Осіб, про яких йдеться в акті, ознайомлюють із його змістом під розписку. Акти складаються з різних причин. Це можуть бути підсумки обстеження чи ревізій, прийом та передача головних засобів виробництва під час прийняття, звільнення чи переведення працівника, зміна керівництва, інвентаризація, нещасні випадки, аварія тощо.

Заголовок соотносится с названием вида документа и формулируется в родительном падеже: Акт (чего?) «работы комиссии по проверке деятельности АХО». Возможна формулировка заголовка с помощью отглагольного существительного — «О приеме-передаче оборудования», «Об уничтожении дел». Текст акта делится на три части: введение, констатирующая часть, выводы. Вводная часть печатается с абзаца и включает сроки проведения работы комиссии, ее цели и задачи. Скачати зразок акту.

Акт оцінки вартості майна. _найменування юридичної особи). (надалі іменується “Підприємство”) станом на “___” _ _ р.

djvu, djvu, fb2, EPUB