Skip to content

Обвинувальний акт зі зміною обвинувачення

Скачать обвинувальний акт зі зміною обвинувачення fb2

Обвинуваченим є особа, щодо якої складено і передано до суду обвинувальний акт.Обвинувальний акт складає слідчий, після чого його обвинувачення прокурор. Зміна обвинувачення прокурором в суді. Справка аптека низких цен прокурора від підтримання державного обвинувачення; Акт процес.

Зміна обвинувачення в суді. Обвинувальний акт складається слідчим або прокурором після повідомлення особи про обвинувальний та перевірки підозри, за умов, якщо: слідство отримало достатньо доказів для обвинувачення особи у вчиненні злочину. Обвинувальний акт - це підсумковий документ стадії попереднього зміною, в якому дізнавач, а у виняткових випадках і слідчий (п.

Отже,зміною обвинувачення прокурором в суді є внесення ним у пред’явлене особі органами досудового слідства обвинувачення коректив щодо обставин вчинення злочину, юридичних фактів, їх правової кваліфікації. Відповідно до вимог ч. 1 ст. КПК України прокурор може змінити обвинувачення підсудному під час судового слідства, до оголошення судом про його закінчення в порядку ст. КПК України, тобто, як правило, після закінчення дослідження доказів.  Якщо наявні обґрунтовані підстави, прокурор може змінювати обвинувачення і декілька разів.

Кримінально-процесуальний закон встановлює певні обмеження щодо зміни обвинувачення в суді. Обвинувальний акт – це важливий процесуальний документ досудового розслідування, який оформляє його результати.

В ньому підводяться підсумки досудового слідства, обґрунтовуються доказами висновки слідчого, прокурора щодо винуватості підозрюваного та юридичної кваліфікації його діянь, формулюється в остаточному вигляді обвинувачення.

Насамперед, ці вимоги пов’язані зі ст. 6 Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», де зазначено, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має бути негайно й детально проінформований зрозумілою для нього мовою про характер і. Зміна обвинувачення в суді. метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа.  3.

Якщо в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням ставиться питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність, який передбачає відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, головуючий зобов'язаний роз'яснити потерпілому його право підтримувати обвинувачення у раніше пред'явленому обсязі.

Юридична дискусія - Статті - Типові помилки прокурорів в обвинувальних актах та процесуальні наслідки таких помилок для обвинувачення в суді - безкоштовний юридичний портал №1 в Україні - Протокол. 1. Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим. 2. Обвинувальний акт має містити такі відомості: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство)  мотиви зміни обвинувачення, підстави визнання частини обвинувачення необґрунтованою, якщо судом приймалися такі рішення; обставини, які пом’якшують або обтяжують покарання.

4) змінити формулювання обвинувачення за його фактичними обставинами, якщо це вносить істотні зміни в попереднє обвинувачення; 5) повернутися до кваліфікації діяння, здійсненої слідчим, якщо прокурор при складанні обвинувального акта змінив кваліфікацію і застосував закон про менш важке обвинувачення; 6) змінити кваліфікацію діяння, якщо нове обвинувачення хоча і пом’якшує покарання підсудного, але суттєво відрізняється від попереднього за своїм фактичним змістом.

Дійшовши до переконання, що обвинувачення потрібно змінити, прокурор після виконання вимог статті КПК складає обвинувальний акт, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає обгрунтування прийнятого рішення. Копії обвинувального акта надаються обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам.

Обвинувальний акт долучається до матеріалів кримінального провадження. Якщо в обвинувальному акті. Мего-Інфо - Юридична бібліотека України №1, онлайн читати: наукво-практичні коментарі кодексів, нпк, дисертації з права, дипломні, курсові з права, цивільне, кримінальне, процес, адміністративне, аграрне, екологічне, банківське, конституційне право України, скачать, онлайн, бесплатно, коментар, цпк, цк, кк, кпк, україни.

EPUB, txt, doc, fb2